Általános Szerződési Feltételek

1. Általános rendelkezések

Ezen szerződési feltételek a Formás P.T. (a továbbiakban Üzemeltető) valamint a vásárló (a továbbiakban Vásárló) jogait és kötelességeit határozzák meg az Üzemeltető www.formafest.sk (a továbbiakban formafest.sk) domain név alatt elérhető internetes webáruházon és a jegyelővételi információs rendszeren keresztül történő értékesítés során. Az alábbi szerződési feltételek kapcsán a Szlovák Köztársaság törvényei a mérvadóak.

Üzemeltető és Vásárló (a továbbiakban Szerződéses felek): A szerződési feltételek formafest.sk internetes oldalon történő vásárlás esetén érvényesek. A szerződési feltételek a www.formafest.sk internetes oldalon való megjelentetésükkel lépnek érvénybe. Minden más kapcsolatról az Üzemeltető és a Vásárló közt, amelyek nincsenek az általános szerződési feltételekbe foglalva, az 513/1991 számú törvény rendelkezik. Vásárlónak számít az a természetes vagy jogi személy, aki elektronikus úton a formafest.sk oldalról árut rendel. Az elektronikus rendelés alatt az elküldött elektronikus formanyomtatvány értendő, amely a Vásárló adatait, valamint a formafest.sk elektronikus üzlet kínálatából rendelt árut, valamint annak az elektronikus üzlet által megadott teljes árát tartalmazza. Árunak számít minden, az Üzemeltető által a formafest.sk oldal érvényes árlistáján közzétett termék vagy szolgáltatás.

Az Üzemeltető elérhetőségei:
Formás P.T.
Družstevný rad 29, 943 01 Štúrovo
Szlovákia
E-mail: hello@formafest.sk
A Vásárló elektronikus árurendelése és a fizetés menete, ahogy a Vásárló személyes adatai is, védettek. A személyes és bizalmas információk biztonságosan mentésre kerülnek a formafest.sk oldalon.

A rendezvény az éppen hatályos járványügyi rendeleteknek megfelelően valósul meg.

A rendezvényen való részvétel feltételeiről és a Közegészségügyi Hivatal, valamint az Egészségügyi Minisztérium aktuális rendelkezéseiről a szervező nem köteles a rendezvény résztvevőit informálni, ezért kérjük, az aktuális rendelkezésekről és a tömegrendezvényeken való részvétel feltételeiről tájékozódj a korona.gov.sk oldalon.

2. Rendelés

Az elektronikus rendelés érvényességének feltétele az elektronikus formanyomtatvány valós és teljes kitöltése. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a kárért, amely a Vásárló hiányos, ill. hibás regisztrációjából kifolyólag keletkezett. Ide tartozik a rendelési folyamat utasításainak be nem tartása, vagy a rendelési felület bármi nemű manipulálása is. Az Üzemeltető szintén nem vállal felelősséget a kárért, amely a Vásárlót saját hibájából érte. Az Üzemeltető által fogadott elektronikus rendelés a vásárlói szerződés érvénybe lépését jelenti. A vásárlói szerződés az Üzemeltető és a Vásárló közt az elektronikus rendszerben történő érvényes igazolás alapján lép életbe. A tovább gomb lenyomása után, a vásárlónak legfeljebb három órája van, hogy megvegye, ill. kifizesse a jegyét. Ezt követően a rendszer ugyanis megszakítottnak jelöli a rendelést. Az Üzemeltető köteles e-mail üzenettel igazolni (a Vásárló által az elektronikus rendelés során megadott érvényes e-mail címre) az elektronikus rendelés tartalmát, amint azt az Üzemeltető kézhez kapta, különben a vásárlói szerződés a szerződéses felek közt nem lép életbe. A Vásárló köteles az Üzemeltető által e-mailben küldött elektronikus rendelésről szóló visszaigazolás tartalmának ellenőrzésére. Abban az esetben, ha az Üzemeltető által küldött visszaigazoló e-mail és az elektronikus rendelés közt eltérések mutatkoznak, a Vásárló köteles az Üzemeltetőt erről e-mailben tájékoztatni az hello@formafest.sk címen. Az elektronikus rendelés fő feltételeinek a következők számítanak:
a. A Vásárló önigazolása, azaz a fizikai személy, ill. jogi személy neve, címe, elérhetőségei (telefonszám vagy e-mail cím).
b. A katalógusból rendelt áru kódja vagy leírása.
c. A rendelési utasítások pontos követése
Ha a rendelés nem tesz eleget a fent említett feltételeknek, nem tekinthető teljesnek. Az Üzemeltető ilyen esetben megkísérli a kapcsolatfelvételt a Vásárlóval, és kitölti/pontosítja a szükséges adatokat. Az elektronikus rendeléshez szükséges adatok megszerzése pillanatától a rendelés teljesnek minősül. Amennyiben a rendelés után az Ön fiókjába nem érkezett visszaigazoló levél, kérjük ellenőrizze a Spam mappát is. Ha ott sem találja, kérjük, minél hamarabb vegye fel velünk a kapcsolatot. Amennyiben utánvételre rendelt árut Szlovákiában és nem veszi át, az eladó 30%-os kárpótlást igényelhet a megrendelés összegéből!

3. A rendelés érvénytelenítése

A Vásárlónak jogában áll indoklás nélkül érvényteleníteni elektronikus rendelését, amennyiben az Üzemeltető még nem reagált visszaigazoló levéllel. Az Üzemeltető fenntartja a rendelés (vagy a rendelés egy részének) érvénytelenítésének jogát, amennyiben az nem beszerezhető, vagy a beszerző látványos árkülönbséget szabott meg. Ilyen esetben az Üzemeltető azonnal értesíti a Vásárlót. Amennyiben a Vásárló már kifizette a rendelését vagy annak egy részét, a kifizetett összeget az Üzemeltető 15 napon belül visszautalja a Vásárló számlájára.

4. Az árakról

Minden áru pontos ára megtalálható formafest.sk oldalon. Az Üzemeltető fenntartja az árak csökkenésének, ill. növelésének jogát. Az árak változása azoknak a honlapra kerülésükkel lép érvénybe. Az árváltozás a már megrendelt, de még át nem vett árura nem vonatkozik. Abban az esetben, ha a formafest egy termékén egyértelműen hibás ár jelenik meg rendszerhibából vagy más okból adódóan (pl.: 0 €, -1 €), az Üzemeltetőnek nem kötelessége a feltüntetett áron adni a terméket. Ha a Vásárlónak nem felel meg a termék valós ára, jogában áll visszalépni a szerződéstől.

5. Fizetési feltételek

Közvetlen banki utalásos fizetés esetén a Vásárló előre fizet. A számlázást euróban vezetjük.

6. Visszalépés a szerződéstől

A Formás P.T. semilyen körülmények között nem váltja vissza és nem refundálja a már megvásárolt és a rendszer által kigenerált jegyet.

7. Végső rendelkezések

Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a kárért, amelyet a Vásárló hibás internetkapcsolata vagy a formafest.sk oldalra való hibás kapcsolódás idézett elő. Az Üzemeltető felhívja Vásárlói figyelmét, hogy a formafest.sk honlapon közzétett információk előzetes bejelentés nélkül is változhatnak. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a közvetlen vagy közvetett károkért, amelyek a formafest.sk honlapról származó információk felhasználása miatt következtek be. Az Üzemeltető bármikor, előzetes bejelentés nélkül megváltoztathatja árukészletét. Az Üzemeltetőnek jogában áll a fenti általános szerződési feltételeket megváltoztatni, ill. megtoldani. Az általános szerződési feltételek változásai a formafest.sk honlapra való felkerülésükkor lépnek érvénybe. Az elektronikus rendelés elküldésével a Vásárló megerősíti az Üzemeltető által közzétett szerződésben foglaltakat.