Adatkezelési tájékoztató

1. Általános rendelkezések

A Formás Polgári Társulás, mint a fORMA fEST szervezője és adatkezelője, a fesztiválra és az azokhoz kapcsolódó szolgáltatásokra jegyeket és kuponokat értékesít, ezen felül a rendezvényt lebonyolítja, az azokra látogató vendégeket a rendezvényre belépteti, továbbá magukon a rendezvényeken a saját maga, illetőleg a közreműködő partnerei által nyújtott szolgáltatásokhoz hozzáférést biztosít.

A jegyvásárlás, a rendezvényre történő beléptetés, valamint a rendezvényeken a szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása során, illetve az esetleges nyereményjátékok során szükséges, hogy a Társulás megszerezze (rögzítse, meghatározott ideig tárolja) a jegyvásárlók, a rendezvényekre látogató személyek, és a nyereményjátékokban részt vevők bizonyos adatait.

Jelen Adatvédelmi Szabályzat célja, hogy biztosítsa a Formás Polgári Társulás előző bekezdésben említett tevékenységének törvényes kereteit és az adatvédelem alkotmányos elveinek érvényesítését. A Társulás kijelenti, hogy az által végzett adatkezelés minden szakaszában a tisztesség és törvényesség elveinek betartásával történik. Továbbá a Társulás kijelenti, hogy személyes adatokat csak meghatározott célból, jog gyakorlása mellett, a cél eléréséhez szükséges minimális mértékben és ideig kezel és azokat magáncélra nem használja fel.

2. Adatkezelő adatai

Neve: Formás Polgári Társulás / Občianske Združenie Formás

Bejegyezve: lásd fenn

Kapcsolattartó neve: Bokor Réka

Elérhetőség: hello@formafest.sk

3. Adatkezelés célja

Az adatkezelés célja a fORMA fEST résztvevőinek regisztrációja, jegyvásárlás biztosítása, a résztevevőkkel való célhoz kötött kapcsolattartás, a résztvevők azonosítása, a többi résztevőtől való megkülönböztetése, illetve a nyereményjáték során a nyertes vagy nyertesek felkeresése, a Formás P.T. és a fORMA fEST társszervezői általi marketing levelek küldése, illetve a Tábor után készülő résztvevői statisztika elkészítése.

4. Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az érintettek önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulás bármikor visszavonható a következő e-mail címen: hello@formafest.sk. Az adatkezelésről szóló hozzájárulás visszavonásával az azonosítás ellehetetlenülése miatt a nyereményjátékokban és a rendezvényen való részvétel törlődik.

5. Adatkezelés időtartama

A személyes adatokat a hozzáférés visszavonásáig, de legfeljebb a hozzájárulástól számított öt évig kezeljük. A személyes adatokat a rendezvényen és a nyereményjátékok során azonosításra, illetve marketing célokra használjuk. Az adatkezelés visszavonását vagy az öt év elteltét követően az adatok anonimizálásra kerülnek és névtelenítve, kizárólag statisztikai célokra használjuk fel.

6. Kezelt adatok köre

  • vezeték-és keresztnév
  • e-mail cím
  • telefonszám
  • születési dátum
  • lakcím
  • foglalkozás és annak helye

7. Adatbiztonság

A kezelt személyes adatokhoz kizárólag a Formás Polgári Társulás azzal meghatalmazott munkatársai és a fesztivál kijelölt önkéntesei férnek hozzá, s megfelelő biztonsági szintek kialakításával védenek minden személyes adatot az illetéktelen hozzáféréstől. Az adatok titkosított hozzáférésű adatbázisban tárolódnak, a nyereményjáték illetve a jegyelővétel adatkezelő felülete és adatbázisa jelszóval védett illetve titkosított. A rendezvény során, nyomon követhető módon, a jegykezelő személyzet delegált, saját jelszóval rendelkező tagjai férhetnek hozzá az adatokhoz.

8. Tárolt adatok törlése

A személyes adatok törlését a hello@formafest.sk e-mail címen lehet bármikor kérvényezni. Az adatok törlésével az azonosítás ellehetetlenülése miatt a nyereményjátékokban és a rendezvényen való részvétel törlődik. Az adatok törlése* a kérvény benyújtásától legfeljebb 5 napon belül megtörténik. Erről a kérvényező visszaigazoló e-mailt kap.

9. Tárolt adatok lekérése

A rendszerünkben tárolt összes személyes adatot a hello@formafest.sk e-mail címel bármikor lehet kérvényezni. Ezek között megtalálhatóak az összes nyereményjáték és korábbi jegyvásárláskor megadott adatok is. Az adatok összegyűjtése és küldése* a kérvény benyújtásától 5 napon belül megtörténik.

* A kérvényt csak az adatokhoz kapcsolható személy kérvényezheti. A kérvény hitelességét és a kérvényező azonosságát a szervezőknek jogukban áll ellenőrizni visszaigazoló e-maillel vagy telefonhívással. Az ellenőrzés sikertelensége esetén a kérvény elutasítottnak tekinthető.